Enkelt att byta kassasystem!

Nu är det möjligt att exportera ut data från FDT vid byte till annat EuroShop.Byta kassasystem

Många butiker vill byta kassasystem, men detta försvåras ofta av leverantörerna. Varje system har sin egen unika databas och sällan finns det funktioner för att exportera ut informationen. Någon hjälp av supporttekniker finns sällan. Ambitionen är istället binda kunderna till sig. Nu har vi på Quadriga  byggt ett konverteringsprogram som läser ut information från kassasystem och gör det därmed möjligt att ta in denna information i ett nytt system.

– Många leverantörer gör sitt bästa för att låsa in kunder till sina system, säger Jesper Boo som är utvecklingschef på Quadriga. Vårt program lyfter ut den viktiga informationen i ett format som sedan kan läsas in ett andra system.

Kassasystemet FDT är det första som Quadriga byggt en exportfunktion för. Detta är det system som hårdast bundit sina kunder och där många velat byta men inte kunnat.