Klimatklivet

Klimatklivet

Klimatklivet

I samarbete med Naturvårdsverket kommer Quadriga att bygga upp ett nätverk av laddstationer för eldrivna fordon över stora delar av Sverige. Genom samarbetet med Naturvårdsverket blir Quadriga nu en av de största aktörerna i Sverige.

Beviljade stationer kommer att placeras ut löpande under 2017.