Kollektomat

Kollektomat är en betalningsstation för att obemannat ta emot gåvor och kollekt (men också betalningar) med hjälp av den senaste tekniken för kortbetalningar.

I en elegant möbel, helt anpassad till kyrkorummet, finns en dator, en kvittoskrivare, en betalterminal för kort med PIN-kod och det unika Kollektomat-programmet.
Kollektomat

På en pekskärm väljer kyrkobesökaren ändamål för gåvan, anger belopp och betalar med kort och PIN-kod.

Betalomat finns nu i allt från Uppsala Domkyrka till små landsortskyrkor och samlar in ca 5 miljoner kronor varje år.

Följ Quadriga

 

​I en MasterCard-undersökning säger 98 % att de föredrar att betala med kort och ytterst sällan har med sig kontanter.

 

Kontakta oss om du vill veta mer: