Kollektomat är en betalningsstation för att obemannat ta emot gåvor och kollekt (men också betalningar) med hjälp av den senaste tekniken för kortbetalningar.

Den finns i flera storlekar, bland annat som en trämöbel anpassad till kyrkorummet. Innanför skalet finns en dator, en kvittoskrivare, en betalterminal för kort med PIN-kod och Kollektomat-programmet.

På en pekskärm väljer kyrkobesökaren ändamål för gåvan, anger belopp och betalar med kort och PIN-kod. Sedan skrivs ett gåvokvitto ut för kollekthåven.

Betalomat finns nu i allt från Uppsala Domkyrka till små landsortskyrkor och samlar in ca 5 miljoner kronor varje år.

Kollektomat