Quadrigas program kan importera varugrupper från csv-filer enligt nedanstående struktur i filen:

  • En varugrupp per rad
  • Kolumnerna separade med TAB
  • Tvingande fält är markerade med *
  • Moms på produkter styrs av varugruppen, därför får alla produkter i en viss varugrupp samma moms.

Kolumn-1: Varugrupp-ID*
Kolumn-2: Varugruppnamn*
Kolumn-3: Moms för produkter i varugruppen (25, 12, 6 eller 0)*