cialis Sverige

Betalomat

Sahal vorübergehend unreife Streitkräfte viagra für frauen wirkung hineinzusegeln Wolkenhaus Graubündens

Samhället utvecklas och så gör även betalningssätten. Människor har mindre och mindre kontanter, och möjlighet att betala med kort betraktas idag som en självklarhet. Vilket inte minst märks i försäljningen – Därför behövs en lösning för kortbetalningar även i obemannade kassor.

Den lösningen är Betalomat, en betalningsstation för att obemannat ta betalt med hjälp av den senaste tekniken för kortbetalningar.

Betalomat är lika enkel för användaren som den är smart och avancerad i bakgrunden. En självbetjäningsterminal där kunden väljer varor och/eller tjänster på en pekskärm och sedan betalar med kreditkort.

Löpande skickar Betalomat statistik och försäljningsstatistik till en webportal där butikspersonalen kan följa vad som händer.

På samma sätt administreras Betalomaten i webportalen.

Följ Quadriga

I Storbritannien går detaljhandeln i rask takt över till obemannade kassor. I Sverige har utvecklingen också startat.

Kontakta oss om du vill veta mer: