eleqtroPoint B10

eleqtroPoint B10 är en liten och intelligent laddstation för eldrivna bilar. Elegant design och lättanvänd. Den monteras på vägg eller stolpe och kan anslutas till standard 240 volt elnät och 10 ampere. Laddningsuttag är europeisk standard typ-2. Laddning visas med LED-status. eleqtroPoint B10-1 har hög säkerhet med certifiering för stabil drift och lång livslängd.

eleqtroPoint B16

eleqtroPoint B10 är en större destinationsladdstation för eldrivna bilar. Stabil metall och lättanvänd. Den monteras på vägg eller stolpe och kan anslutas till standard 240 volt elnät och 16 ampere. Laddningsuttag är europeisk standard typ-2. Laddning visas med LED-status. eleqtroPoint B16 har hög säkerhet med certifiering för stabil drift och lång livslängd.

Ring 042-3009600 eller använd detta formulär om du vill veta mer: