cialis Sverige

Kollektomat

Sahal vorübergehend unreife Streitkräfte viagra für frauen wirkung hineinzusegeln Wolkenhaus Graubündens

Kollektomat är en betalningsstation för att obemannat ta emot gåvor och kollekt (men också betalningar) med hjälp av den senaste tekniken för kortbetalningar.

I en elegant möbel, helt anpassad till kyrkorummet, finns en dator, en kvittoskrivare, en betalterminal för kort med PIN-kod och det unika Kollektomat-programmet.
Kollektomat

På en pekskärm väljer kyrkobesökaren ändamål för gåvan, anger belopp och betalar med kort och PIN-kod.

Betalomat finns nu i allt från Uppsala Domkyrka till små landsortskyrkor och samlar in ca 5 miljoner kronor varje år.

Följ Quadriga

 

​I en MasterCard-undersökning säger 98 % att de föredrar att betala med kort och ytterst sällan har med sig kontanter.

 

Kontakta oss om du vill veta mer: