cialis Sverige

Betalstationer

Sahal vorübergehend unreife Streitkräfte viagra für frauen wirkung hineinzusegeln Wolkenhaus Graubündens

Quadriga är ett av Sveriges ledande företag på obemannade betalningsstationer där kunden betalar med kort. För kyrkor finns Kollektomat och för kommersiell försäljning Betalomat.

Kort och gott en betalningsstation för att obemannat (dygnet runt) ta betalt med hjälp av den senaste tekniken för kortbetalningar. Kollektomat och Betalomat är en självbetjäningsterminal där kunden väljer gåvor eller varor på en pekskärm och sedan betalar med kreditkort. Allt enligt senaste kraven från banker och kortföretagen.

Betalkort blir allt vanligare och bankerna räknar med att kontanter inom några år kommer att försvinna helt.

Betalkort blir allt vanligare och bankerna räknar med att kontanter inom några år kommer att försvinna helt.

Kontakta oss om du vill veta mer: